CURS ARNOLFO BORSACCHI A MADRID

Referent internacional a la difusió de la MLT d'Edwin Gordon

Membre del Quartet Gordon i de l'Audiation Institute d'Itàlia

3 i 4 de desembre a l'Escola de Música amb Cor

www.igeme.es

Info i inscripcions a i[email protected]

            El 3 i 4 de desembre de 2016 l'Institut Gordon d'Educació Musical Espanya tindrà com a ponent a l'Escola de Música amb Cor de Madrid, Arnolfo Borsacchi, membre del Quartet Gordon i de l'Audiation Institute d'Itàlia, difusor internacional de la Music Learning Theory d'Edwin Gordon. El títol del seminari serà “Activitats de classe i seqüenciades a la classe de Música de 6 a 10 anys”. Està destinat a tots els professors de música, de qualsevol àmbit educatiu: escoles de música, col·legis, instituts, conservatoris.

La MLT d'Edwin Gordon, basada en un ampli i dilatat projecte de recerca, proposa seqüenciar l'aprenentatge musical dels nens des de l'audiation i no des de la descodificació de partitures com sol ser habitual. L'audiation és un concepte que fa referència a la nostra capacitat per pensar música sent conscients de la seva lògica interna, de manera que podem manejar l'aprenentatge musical des de la seva essència, que és sonora i no des del símbol de la partitura, la lògica interna del qual és molt diferent. El mapa mai no pot ser més que una forma limitada de representar un territori.

A través de la trobada directa amb la música com a fet sonor i interpretatiu que és, el professor sap guiar les experiències de l'aula per ajudar els nens a aprofundir la manera com entenen i manegen la música, seguint sempre el seu procés maduratiu. Primer escoltaran, sentiran a través del cos el sentit rítmic, es coordinaran a nivell mental i físic, després imitaran, s'aproximaran als primers conceptes, sempre des del que s'ha après auditivament, per arribar a utilitzar un solfeig rítmic i tonal capaç de fer-los conscients de les connexions rítmiques i tonals. Tot això per portar l'alumne cap a un maneig autònom de la música, que pot tocar d'orella, arreglar, transportar, llegir o escriure i per descomptat i de manera indispensable a improvisar i crear.

Arnolfo Borsacchi transmetrà la seva experiència a la feina basada en la “audiation” amb nens a partir dels 6 anys a tots aquells professors que veuen la necessitat de fer un canvi dràstic en la seva manera d'ensenyar música. Tindrem fins i tot ocasió de veure classe amb nens dins del seminari.

Marisa Pérez

Directora de IGEME

Ingressa al teu compte

Contacte

Estaremos encantadas de contestar a cualquier duda que tengas. Déjanos un email o rellena el formulario.