Cursos de formació musical

Durada del curs:
12 hores
Calendari:
Dissabte 18-04-20
Diumenge 19-04-20
Destinataris del curs:

Curs teòric-pràctic dirigit a totes les persones interessades en l'educació musical en la primera infància.

Descripció del curs:

- Desenvolupar la pròpia musicalitat · professorat de l'etapa dels 0 als 3 anys.

- Oferir estratègies d'observació per reconèixer el procés maduratiu musical dels nens.

- Conèixer un repertori adequat de cançons i recitats apropiats per l'etapa dels 0 als 3 anys.

- Aprendre a crear activitats apropiades per l'aprenentatge musical dels nens en aquesta etapa.

Durada del curs:
13 Hores
Calendari:
Dissabte 25 abril 2020
Diumenge 26 abril 2020
Destinataris del curs:

Professors de música de qualsevol àmbit: col·legis, instituts, escoles de música o conservatoris.

Descripció del curs:

Curs pràctic dirigit a tots els professors que treballen en classes de música amb nens en qualsevol àmbit i etapa educativa.

L'objectiu serà desenvolupar la pròpia audiation dels docents seguint la seqüència d'aprofundiment tonal i rítmica que Edwin Gordon proposa en el seu Music Learning Theory (MLT).

 

 

Professors/es
Arnolfo Borsacchi

Professor del Audiation Institute (Italia).

Membre del quartet Gordon.

Formador Internacional en MLT.

Durada del curs:
13 Hores
Calendari:
Dissabte 30 maig 2020
Diumenge 31 maig 2020
Destinataris del curs:

Professors de música de qualsevol àmbit: col·legis, instituts, escoles de música o conservatoris.

Descripció del curs:

Curs pràctic dirigit a tots els professors que treballen en classes de música amb nens en qualsevol àmbit i etapa educativa.

L'objectiu serà desenvolupar la pròpia audiation dels docents seguint la seqüència d'aprofundiment tonal i rítmica que Edwin Gordon proposa en el seu Music Learning Theory (MLT).

 

 

Professors/es
Arnolfo Borsacchi

Professor del Audiation Institute (Italia).

Membre del quartet Gordon.

Formador Internacional en MLT.

Durada del curs:
16 hores
Calendari:
Mòdul I (etapa dels 0 als 3 anys)
Divendres 15-05-2020
Dissabte 16-05-2020

Mòdul II (etapa dels 3 als 6 anys)
Dissabte 16-05-2020
Diumenge 17-05-2020
Destinataris del curs:

Professionals de l'educació musical

Educadors de l'etapa dels 0 als 6 anys

Mestres d'educació infantil i primària

Musicoterapeutes

Descripció del curs:

Curs teòric-pràctica estructurat en dos blocs, dirigit a professors/es que treballen amb infants des dels primers mesos d'edat i fins als sis anys o que vulguin conèixer els fonaments de l'aprenentatge musical segons descriu Edwin gordon a la seva Music Learning Theory (MLT).

Al primer bloc es crearà la base per ambdós blocs i s'aprofundirà en l'etapa dels zero als tres anys. Al segon bloc s'aprofunditzarà en l'etapa dels tres als sis anys. Per assistir al segon bloc és imprescindible realitzar també el primer.

Professors/es
Marisa Pérez

Professora certificada per l’Institut Gordon d’Educació Musical a EEUU

Directora d’IGEME