Educació Musical General

LA MLT

EDUCACIÓ MUSICAL GENERAL

L’aplicació de la MLT en una classe de música general, ja sigui en l’àmbit d’una escola de música o en una escola de primària o institut de secundària, té lloc dins de l’estructura d’acostament sempre a través del tot (cançó sencera), l’estudi detallat de les parts (a través de patrons organitzats per dificultat de continguts i en seqüència d’habilitats) i el retorn a l’experiència del tot, amb la comprensió que s’ha guanyat.

 

TOT

PART

TOT

Experiència del tot Estudi de les parts Comprensió del tot
ACTIVITATS DE CLASSE

 

ACTIVITATS SEQÜENCIADES

Tipus d’aprenentatge

TOTA LA MÚSICA

 

Cantar

Recitar

Moure’s

Ballar

Crear

Improvisar

Interpretar

Tocar

Llegir

Escriure

DISCRIMINACIÓ

Aditiu/Oral

Associació verbal

Síntesi Parcial

Associació

Simbòlica

Síntesi Composta

INFERÈNCIA

Generalizació-Aditiu/Oral

Generalizació Verbal

Creativitat-Improvisació

Generalizació-Simbòlica

Comprensió teòrica

Cantar

Recitar

Moure’s

Ballar

Crear

Improvisar

Interpretar

Tocar

Llegir

Escriure

 

Qualsevol nivell d’habilitat s’introdueix en les activitats seqüenciades perquè els nens aprenguin a fer servir aquesta habilitat en les activitats de classe. Els nous continguts, en canvi, s’introdueixen en les activitats de classe, per construir un vocabulari auditiu amb un nou contingut.

 

Durant les activitats de classe, els professors solen treballar amb els nens nous modes i mètriques, utilitzant tècniques familiars per als nens, com cantar, recitar, moure’s i ballar. Al mateix temps, el professor els ensenya a comprendre modes i mètriques familiars (major i menor, doble i triple) en les activitats seqüenciades. Els nens estan preparats per a l’estudi de parts específiques d’un mode o d’una mètrica perquè han escoltat molta música dins d’aquests modes o mètriques en la seva cultura i han après a cantar, recitar i moure’s amb músiques d’aquests modes o mètriques.

 

Les activitats seqüenciades s’han de treballar durant els primers deu minuts d’una classe o assaig. Els continguts rítmics o tonals s’han de presentar en setmanes alternes. Tot i que els nens estiguin treballant els modes major i menor i les mpetriques doble i triple en les activitats seqüenciades, han de continuar treballant amb altres modes i mètriques en les activitats de classe.

 

El moviment és una part essencial de l’educació musical. Els nens han d’experimentar moviment fluid amb pes abans de portar-los la seva atenció al moviment polsat i abans d’experimentar el moviment en l’espai i temps.

 

Una classe típica de música d’uns 45 a 60 minuts hauria d’incloure deu minuts d’activitats seqüenciades i una varietat d’altres activitats que incloguin cantar, moure’s, creativitat, improvisació i tocar. Els nens haurien de cantar, recitar i moure’s durant cada període de classe.

 

No hi ha necessitat de coordinar les activitats tonals i rítmiques seqüenciades amb les activitats de classe dins d’una classe. És l’habilitat la qual es transfereix o el context però no el contingut.

 

Per exemple, en les activitats seqüenciades un nen pot estar aprenent a identificar i cantar patrons de tònica i dominant en mode major i menor però fer cançons d’altres modes en les activitats de classe. Si els nens no han après encara a identificar la nota de repòs i la funció harmònica en les activitats seqüenciades, el professor portarà l’atenció a la nota de repòs i a la funció de tònica fent que els nens cantin aquestes funcions tan essencials amb síl·laba neutra.

 

Si els nens a la classe han assolit l’associació verbal en les activitats seqüenciades, és apropiat que el professor anomeni la nota de repòs d’una cançó usada en les activitats de classe i que canti la funció de tònica amb síl·labes tonals. El professor ha de d’explicar breument que la cançó amb la qual estan ballant o aprenent també té funció de tònica i una nota de repòs. Per exemple, si els nens estan aprenent una cançó dòrica, el professor ha d’identificar la nota de repòs com RE i cantar patrons de tònica usant les síl·labes RE FA LA. No cal explicar la teoria del mode dòric i la seva relació amb el mode major o menor. La idea que hi ha una nota de repòs i una funció de tònica (o altres funcions tonals importants) és el que és essencial.

 

Jump Right IN: The General Music Sèrie (GIA Publication) és el mètode pràctic que va desenvolupar l’equip d’Edwin Gordon per ensenyar música des de l’escola bressol fins a l’educació secundària.