MÚSICA AMB COR

És el projecte associat a l’IGEME que posa en marxa de forma empírica tots els principis de la MLT d’Edwin Gordon a través dels seus programes d’educació musical. Mitjançant Música con corazón, l’IGEME pot oferir en els seus programes de formació un projecte viu com a referència i model, i a més posar a la seva disposició grups de pràctiques.
L’Escola de Música con corazón, situada al carrer Ramiro II, 7, 28003 de Madrid, disposa de grups d’educació musical des del naixement fins als dotze anys d’edat.

CONEIX MÉS