Que es

TEORIA DE L’APRENENTATGE MUSICAL D’EDWIN GORDON (MLT)

MUSIC LEARNING THEORY

La Teoria de l’Aprenentatge Musical desenvolupada per Edwin Gordon als anys 80, és una explicació de com aprenem música.

Basada en un extens programa d’investigació i de treball empíric contrastat, dut a terme per Gordon i els seus col·laboradors, la Music Learning Theory (MLT) és un mètode comprensiu per ensenyar “audiation”, terme encunyat per Gordon i que es refereix a la capacitat de pensar música amb comprensió. Els principis de la MLT guien als professors de qualsevol àmbit: primera infància, classe de música general en Escoles de Música, escoles o instituts, professors d’instrument, per establir un currículum d’objectius seqüenciats que al mateix temps respecti les seves pròpies conviccions i estils d’ensenyament. L’objectiu primordial és desenvolupar l’”audiation” tonal i rítmica dels alumnes. A través de l’”audiation” els alumnes són capaços d’extreure un major sentit de la música que escolten, interpreten, improvisen o composen.

El llibre principal on queda perfectament detallada la seva Teoria de l’Aprenentatge Musical és GORDON, E. 2013. Learning Sequences in Music: Skill, Content, and Patterns (Chicago: GIA PUBLICATIONS).

AUDIATION

Escoltar i comprendre la música a la ment és la base de la musicalitat. La MLT explica als professors de música la millor manera per desenvolupar la “audiation” rítmica i tonal en els alumnes.

La persona pot usar la seva “audiation” quan escolta música, quan interpreta llegint, quan toca d’oïda, quan improvisa, compon o escriu música. La “audiation” no és el mateix que la percepció auditiva que passa simultàniament quan rebem el so a través de l’oïda. És un procés cognitiu en el qual el cervell dóna sentit al so musical en captar la lògica interna de les relacions que teixeixen els sons. Tampoc s’ha de confondre-ho amb les explicacions teòriques, que parlen sobre la música i només tenen un component intel·lectual. “Audiation” és l’equivalent al pensament en el llenguatge, la qual cosa no és el mateix que la gramàtica.

Quan escoltem algú parlar hem de retenir durant el temps suficient a la memòria, sons vocals que reconeixem i organitzem en les paraules que aquests sons representen. De la mateixa manera, quan escoltem música, estem organitzant al moment a la nostra ment els sons que acabem d’escoltar. També estem anticipant la música que vindrà, segons la familiaritat que tinguem amb les convencions de l’estil musical que estem sentint.

Tot i que els músics processen a la seva “audiation” tots els aspectes del so musical, inclòs el timbre, el volum i l’estil, la MLT es refereix només específicament a les dimensions rítmica i tonal de la música. Els mètodes d’ensenyament basats en la MLT estan creats perquè els alumnes desenvolupin la capacitat d’”audiate” el contingut tonal, que inclou el mode, la nota de repòs i les funcions tonals; i el contingut rítmic, que inclou mètrica, macro pols, micro pols i ritme melòdic.

A través de l’”audiation” els alumnes aprenen a entendre la música. I la comprensió de la música és la base de l’apreciació musical i en última instància la gran meta de l’ensenyament musical.