VALORS I OBJECTIUS

QUIÉNES SOMOS

El Propòsit de l'Institut Gordon d'educació musical Espanya és dur a terme projectes d'educació musical basats en la teoria de l'aprenentatge musical d'Edwin Gordon

  • Creiem que l'essencial en l'aprenentatge musical és el desenvolupament de la "audiation", terme encunyat per Edwin Gordon i que fa referència a la capacitat de pensar música d'una manera comprensiva.
  • L’aprenentatge musical comença des del naixement, fins i tot abans, i es potencia oferint als infants un entorn musical ric i variat i acompanyant-los en les etapes de maduració musical que es van succeint de manera seqüenciada i a un ritme individualitzat.
  • Tot individu neix amb un cert potencial per aprendre música i el deure del professor és ajudar-lo a desenvolupar-lo al màxim com una forma imprescindible del seu desenvolupament integral com a ésser humà.
  • Recuperar la seqüència adequada en l'aprenentatge musical i utilitzar les tècniques pedagògiques necessàries són, doncs, dos dels nostres objectius prioritaris.

Sostenim una comunitat d’aprenentatge amb àmplies possibilitats per al desenvolupament musical i professional

  • Afavorim i donem suport a la creació de projectes pedagògics basats en la MLT de Gordon.
  • Formem professionals de l'educació musical que volen aplicar els principis de la MLT de Gordon.
  • Desenvolupem currículums i materials que ajuden al professorat a utilitzar la MLT.
  • Treballem en estreta col•laboració amb el GIML dels EEUU. Diversos dels seus professors són col•laboradors permanents de l’IGEME.