Maneres d'organitzar, repartir i recollir el material didàctic a classe

A la classe de música d'educació musical primerenca utilitzem com a matèria primera la veu i el moviment, i com a materials complementaris podem comptar amb una llista molt variada d'elements per dur a terme moltes activitats.

La funció daquests elements és diversa:

  • Captar latenció dels nadons (gràcies al so, al color, a la textura, al moviment).
  • Focalitzar i remarcar algun aspecte concret del material musical que es presenta.
  • Ajudar a percebre el moviment que s'està treballant (tots els materials).
  • Afegir so instrumental a l'activitat, per exemple seguint el micropols o creant un ostinat rítmic (ous, cascavells…).
  • Conduir l'energia de la sessió a un grau més alt o més baix (mocadors vs. instruments).
  • Portar la individualitat de cada bebè a una vivència més grupal (materials cooperatius: octoband, stretchy band o cinta cooperativa, paracaigudes…).
  • Interpel·lar els nens a respondre en el diàleg de patrons individuals (ninots, marionetes, baquetes, boomwackers…).

És convenient planejar la sessió en relació als aspectes musicals i també en relació amb els materials que utilitzarem per a les activitats. D'aquesta manera podrem optimitzar les accions de repartir i recollir cada material. Organitzarem de manera consecutiva, doncs, totes les activitats de la sessió que necessitin un mateix material.

Lacció de repartir i de recollir el material pot també ser enfocada des de diferents punts de vista també. En aquesta edició del mes de maig de la revista Audit ens agradaria reflexionar sobre aquest element present a totes les sessions, i convidar-vos a participar comentant les diferents idees que feu servir per aquest moment a la classe. També us volem animar a confeccionar la vostra pròpia cinta cooperativa o stretchy band i per això aquest mes us oferim un vídeo tutorial a la revista per a tots els socis.

 

Per començar amb les idees us en deixem algunes aquí:

* MATERIALS COOPERATIUS. El paracaigudes, l'octoband o pop, el stretchy band o cinta cooperativa.

– Col·locar abans de començar a cantar la cançó o recitat. Ho podem donar en mà a cada persona mentre amb la veu marquem un ostinato rítmic o tonal que ens vagi introduint en la manera o/i en la mètrica del material musical que presentarem.

– Desplegar mentre ja s'està cantant la cançó. Es pot fer coincidir el gest del repartiment amb els macropolsos o es pot fer de manera més lliure.

– Presentar la cançó i aprofitar un moment culminant o atur a la nota de repòs per fer “explotar” el material i fer aparèixer així per sorpresa. El mateix es pot fer per recollir-ho.

– Desplegar l'objecte fent sons i sirenes amb la veu, descrivint l'acció, per fomentar l'exploració vocal.

– Per recollir també podem cantar una cançó amb lletra que envii recollir el material, procurant que sigui sempre la mateixa per crear l'hàbit natural de recollida per als nens sense que representi un problema desprendre's de l'objecte.

 

* MATERIALS INDIVIDUALS SENSE SO. Saquets de psicomotricitat, mocadors, ninots i marionetes, pilotes, etc.

– Utilitzar una cançó o recitat de repartiment, que no sigui la que volem treballar després amb el material pròpiament. Un material musical transitori que ens va bé perquè està connectat amb l'activitat anterior, o amb la mètrica, o perquè contrastarà o prepararà el següent.

– Repartir el material mentre es canta la cançó, usant la pròpia estructura de la cançó, respiracions, intervals cap a la nota de repòs, macropols, etc. per fer el gest del repartiment de l'objecte, ressaltant així aquest element musical.

– Cantar una o més vegades la cançó treballant només amb el moviment. En afegir patrons, repartir el material. Per exemple asseguts, llançar una pilota a cada persona mentre es canta cada patró, invintant a respondre i il·lustrant el patró amb aquesta acció.

– Amb els peluixos i titelles podem jugar amb la seva personalització, per exemple presentant a cada nen la seva titella fent-li cantar un patró o tros de cançó, i esperar un moment abans de lliurar-lo al nen, esperant possibles respostes.

– Per recollir podem utilitzar la cançó de recollir, podem passar amb el recipient de guardar i convidar a tornar l'objecte mentre cantem un patró per exemple de VI o rítmic de 2 macropolsos.

 

* MATERIALS AMB SO I INSTRUMENTS MUSICALS. Boomwackers, cascavells, ous maraca, panderetes, etc.

– Podem fer propostes iguals a les dels materials sense so, però a més aprofitar la seva condició sonora per deixar a part la veu momentàniament i repartir mentre establim un ostinato rítmic o micropols.

– Per recollir ens serveix la mateixa idea. D'aquesta manera, quan la cançó ha desaparegut, els instruments es van guardant i per tant silenciant a poc a poc, fins que només en queda un i després el silenci.

 

Esperem que aquestes idees us inspirin diferents maneres de realitzar aquesta part de la sessió, i sobretot que us animin a aportar i compartir altres idees que feu. Endavant amb els vostres comentaris!

Ingressa al teu compte